ZGW API guides

In onderstaande voorbeelden wordt gebruik gemaakt van de door VNG gehoste referentie implementaties van de verschillende componenten.

Voorbereidingen

Autorisatie

Om gebruik te kunnen maken van de verschillende APIs moet u beschikken over de juiste autorisaties. Dit gebeurt middels een JSON Web Token (JWT) die de rechten bevat om gebruik te maken van bepaalde APIs en/of API resources. Het JWT dient bij elk verzoek aan de APIs te worden meegegeven.

U kunt deze JWT eenvoudig verkrijgen door onderstaande stappen te volgen.

Stap 1: Client ID en secret aanmaken

Alle componenten moeten weten wie u bent. Dit proces is voor test doeleinden toegevoegd om uw Client ID en Secret bekend te maken bij alle componenten.

 1. Ga naar: https://ref.tst.vng.cloud/tokens/

 2. Vul het Clientlabel in (bijv. mijn-consumer) en klik op Bevestig.

 3. Bewaar de gegevens voor op het volgende tabblad “Genereer een ZGW JWT”

  • Client ID (bijv. mijn-consumer-RuAJiUr4sUQp)
  • Secret (bijv. qy7gBX1zZj06epGQeyX9KrBNTMUu6eefSecretqy7gBX1zZj06epGQeyX9KrBNTMUu6eef)

Deze gegevens zijn nu direct bekend gemaakt bij alle beschikbare componenten.

Stap 2: JWT genereren

In onderstaande stap wordt het daadwerkelijk JWT gegenereerd op basis van het Client ID en een Secret waar zowel u als de componenten van op de hoogte zijn.

 1. Klik op Genereer een JWT.

  Als het goed is zijn het Client ID en Secret al vooringevuld.

 2. Op de volgende pagina kent u de juiste autorisaties toe in de vorm van scopes en zaaktypes:

  a. Vink de scopes aan die van toepassing zijn. Voor test doeleinden kan alles aangevinkt worden om alle rechten te verkrijgen.

  b. Vink de verschillende zaaktypes aan die van toepassing zijn. Voor test doeleinden kan weer alles aangevinkt worden.

 3. Klik op Bevestig.

 4. Bewaar de waarde die staat achter Authorization. Dit is het gegenereerde JWT.

U kunt op elk moment een ander JWT genereren met andere autorisaties. In productie omgevingen dienen de autorisaties zo minimaal mogelijk te zijn.

Stap 3 (optioneel): Een ander JWT genereren

U kunt altijd een nieuw JWT genereren met andere autorisaties.

 1. Ga naar: https://ref.tst.vng.cloud/tokens/generate-jwt/

 2. Indien u recent stap 1 heeft gevolgd zijn de Client ID en Secret reeds voor ingevuld. Zo niet, dan moet u deze zelf invullen met de gegevens uit stap 1.

 3. Vink de scopes en/of zaaktypes aan die van toepassing zijn.

 4. Klik op Bevestig.

 5. Bewaar de waarde die staat achter Authorization. Dit is het gegenereerde JWT.

Stap 4: Gebruik het JWT

Het gegenereerde JWT moet worden meegegeven aan elk API-verzoek in de Authorization header: Authorization: Bearer <JWT>. Ter illustratie:

$ curl \
  -H "Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImNsaWVudF9pZGVudGlmaWVyIjoiam9lcmktUnVBSmlVcjRzVVFwIn0.eyJpc3MiOiJtaWpuLWNvbnN1bWVyLVJ1QUppVXI0c1VRcCIsImlhdCI6MTU0MzIzNjU5NSwiemRzIjp7InNjb3BlcyI6WyJ6ZHMuc2NvcGVzLnN0YXR1c3Nlbi50b2V2b2VnZW4iLCJ6ZHMuc2NvcGVzLnpha2VuLmFhbm1ha2VuIiwiemRzLnNjb3Blcy56YWtlbi5sZXplbiJdLCJ6YWFrdHlwZXMiOlsiaHR0cHM6Ly9yZWYudHN0LnZuZy5jbG91ZC96dGMvYXBpL3YxL2NhdGFsb2d1c3Nlbi9mN2FmZDE1Ni1jOGY1LTQ2NjYtYjhiNS0yOGE0YTliNWRmYzcvemFha3R5cGVuLzAxMTlkZDRlLTdiZTktNDc3ZS1iY2NmLTc1MDIzYjE0NTNjMSJdfX0.RO_1PpH9DEvWIvwN2SyPQDBvJlgNc-EMVJaX6AHkfP8" \
  -H "Accept-Crs: EPSG:4326" \
  https://ref.tst.vng.cloud/zrc/api/v1/zaken

Benieuwd hoe het JWT er ongecodeerd uit ziet? Plak de waarde eens op jwt.io.

Gebruik maken van de APIs

Er zijn vele manieren om verzoeken te doen naar de APIs maar dit kan bijvoorbeeld met cURL of Postman. De voorbeelden maken gebruik van cURL omdat de commando’s eenvoudig zijn weer te geven.

Catalogussen ophalen

Een GET-verzoek op de catalogus_list resource van het ZTC:

$ curl \
  -H "Authorization: Bearer <JWT>" \
  https://ref.tst.vng.cloud/ztc/api/v1/catalogussen

Zaaktype ophalen

Een GET-verzoek op de zaaktype_read resource van het ZTC:

$ curl 
  -H "Authorization: Bearer <JWT>" \
  https://ref.tst.vng.cloud/ztc/api/v1/catalogussen/f7afd156-c8f5-4666-b8b5-28a4a9b5dfc7/zaaktypen/0119dd4e-7be9-477e-bccf-75023b1453c1

Zaken ophalen

Een GET-verzoek op de zaak_read resource van het ZRC. Hiervoor dient de header Accept-Crs te worden meegegeven.

$ curl \
  -H "Authorization: Bearer <JWT>" \
  -H "Accept-Crs: EPSG:4326" \
  https://ref.tst.vng.cloud/zrc/api/v1/zaken

Zaak aanmaken

Een POST-verzoek op de zaak_create resource van het ZRC:

Stap 1: Gegevens opstellen

Maak een bestand aan met de naam zaak_aanmaken.json, met de volgende inhoud:

{
 "bronorganisatie": "291073475",
 "omschrijving": "string",
 "zaaktype": "https://ref.tst.vng.cloud/ztc/api/v1/catalogussen/f7afd156-c8f5-4666-b8b5-28a4a9b5dfc7/zaaktypen/0119dd4e-7be9-477e-bccf-75023b1453c1",
 "verantwoordelijkeOrganisatie": "291073475",
 "startdatum": "2018-11-27",
 "uiterlijkeEinddatumAfdoening": "2018-11-27"
}

Het zaaktype moet daadwerkelijk bestaan.

Stap 2: Gegevens versturen

Door het gebruik van --data wordt automatisch een POST-verzoek gedaan in plaats van een GET-verzoek:

$ curl \
  -H "Authorization: Bearer <JWT>" \
  -H "Accept-Crs: EPSG:4326" \
  -H "Content-Crs: EPSG:4326" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data @zaak_aanmaken.json \
  https://ref.tst.vng.cloud/zrc/api/v1/zaken