ZAKEN volgens GEMMA 2.0

Zaakgericht werken is een vorm van procesgericht werken waarbij de informatie die tijdens een bedrijfsproces wordt ontvangen of gecreëerd, samen met informatie over de procesuitvoering, wordt vastgelegd bij een zaak en uniform kan worden ontsloten naar alle betrokkenen.

Een en ander is vastgelegd in GEMMA Zaken en is opgedeeld in verschillende componenten.

Alle componenten zijn noodzakelijk om zaakgericht werken mogelijk te maken. Echter, niet alle componenten hoeven aanwezig te zijn in elk software pakket. Sterker nog, het moet in te stellen zijn waar elk component “leeft”. Zo kan een gemeente een software pakket afnemen dat zowel een ZRC, ZTC en DRC bevat maar als ze overstappen op een ander DRC moet dit eenvoudig te configureren zijn in het software pakket. Het kan dus ook zo zijn dat het ZRC, ZTC en DRC door verschillende leveranciers wordt geleverd, of dat er gebruik wordt gemaakt van een SaaS-oplossing die bijvoorbeeld een ZTC component aanbiedt.

Meer hierover in de introductie en de architectuur.

De standaard staat hier beschreven. Ontwikkelaars kunnen direct aan de slag met de beschikbare API’s en de implementaties van de referentie componenten. Hoe we samen komen tot API-standaarden, kunt hier lezen.