Notificeren

Als component moet je events publiceren naar een notificatierouteringcomponent (NRC), of je wil kunnen acteren op events. Deze guide helpt je op weg.

Als uitgangspunt wordt de gehoste notificatiecomponent gebruikt.

Er zijn twee perspectieven:

Ik wil als bron notificaties publiceren

Je dient de scope notificaties.scopes.publiceren in het JWT te hebben voor deze acties. Je kan de tokentool gebruiken om een JWT te genereren.

 1. Bepaal de naam van het kanaal. Voor het ZRC bijvoorbeeld is dit zaken.

 2. Zorg dat het kanaal bekend is bij het NC. Je kan dit controleren door een query te doen:

  GET https://ref.tst.vng.cloud/nrc/api/v1/kanaal?naam=zaken HTTP/1.0
  Authorization: Bearer abcd1234
  

  Indien een lege lijst terugkomt, dan bestaat het kanaal nog niet. Indien het kanaal wel al bestaat, ga dan naar stap 4.

 3. Registreer het kanaal (indien het nog niet bestaat)

   POST https://ref.tst.vng.cloud/nrc/api/v1/kanaal HTTP/1.0
   Authorization: Bearer abcd1234
   Content-Type: application/json
  
   {
    "naam": "zaken",
    "documentatieLink": "https://ref.tst.vng.cloud/zrc/ref/kanalen/#zaken",
    "filters": [
     "bronorganisatie",
     "zaaktype",
     "vertrouwelijkheidaanduiding"
    ]
   }
  

  De documentatielink hoort te documenteren welke kenmerken relevant zijn voor een kanaal, en welke events gepubliceerd worden. Dit helpt consumers om te bepalen waarop ze willen abonneren.

 4. Verstuur een bericht

   POST https://ref.tst.vng.cloud/nrc/api/v1/notificaties HTTP/1.0
   Authorization: Bearer abcd1234
   Content-Type: application/json
  
   {
    "kanaal": "zaken",
    "hoofdObject": "https://ref.tst.vng.cloud/zrc/api/v1/zaken/ddc6d192",
    "resource": "status",
    "resourceUrl": "https://ref.tst.vng.cloud/zrc/api/v1/statussen/44fdcebf",
    "actie": "create",
    "aanmaakdatum": "2019-03-27T10:59:13Z",
    "kenmerken": {
     "bronorganisatie": "224557609",
     "zaaktype": "https://ref.tst.vng.cloud/ztc/api/v1/catalogussen/39732928/zaaktypen/53c5c164",
     "vertrouwelijkheidaanduiding": "openbaar"
    }
   }
  

Ik wil als consumer notificaties ontvangen

Je dient de scope notificaties.scopes.consumeren in het JWT te hebben voor deze acties. Je kan de tokentool gebruiken om een JWT te genereren.

 1. Bouw een endpoint om notificaties op te ontvangen. Het formaat van berichten staat in de API spec en in stap 4 van Notificaties publiceren. Voor het vervolg nemen we aan dat dit beschikbaar is op https://my-consumer.nl/api/callbacks

  Indien je geen publiek endpoint kan bouwen, kun je overwegen om de webhook-site te gebruiken waar notificaties naartoe gestuurd worden.

 2. Vraag op welke kanalen beschikbaar zijn:

   GET https://ref.tst.vng.cloud/nrc/api/v1/kanaal HTTP/1.0
   Authorization: Bearer abcd1234
  
 3. Registreer je abonnement bij het NC:

   POST https://ref.tst.vng.cloud/nrc/api/v1/abonnement HTTP/1.0
   Authorization: Bearer abcd1234
   Content-Type: application/json
  
   {
    "callbackUrl": "https://my-consumer.nl/api/callbacks",
    "auth": "Token abcde12345",
    "kanalen": [
     {
      "naam": "zaken",
      "filters": {
       "bronorganisatie": "224557609"
      }
     }
    ]
   }
  
  • callbackUrl is de volledige URL naar je eigen endpoint waar je notificaties wenst op te ontvangen

  • auth is de waarde van de Authorization header om je eigen endpoint te kunnen benaderen. Deze waarde wordt gebruikt door het NC om berichten af te leveren.

  • kanalen is een lijst van kanalen waarop je wenst te abonneren, met de relevante filters. De beschikbare kenmerken waarop gefilterd kan worden horen gedocumenteerd te zijn op de kanalen die opgevraagd zijn in stap 2.

  • filters zijn optioneel. Indien je een filter weglaat, dan geldt dit als wildcard.

 4. Berichten worden nu naar je eigen endpoint gestuurd met een POST request

   POST https://my-consumer.nl/api/callbacks HTTP/1.0
   Content-Type: application/json
   Authorization: Token abcde12345
  
   {
    "kanaal": "zaken",
    "hoofdObject": "https://ref.tst.vng.cloud/zrc/api/v1/zaken/ddc6d192",
    "resource": "status",
    "resourceUrl": "https://ref.tst.vng.cloud/zrc/api/v1/statussen/44fdcebf",
    "actie": "create",
    "aanmaakdatum": "2019-03-27T10:59:13Z",
    "kenmerken": {
     "bronorganisatie": "224557609",
     "zaaktype": "https://ref.tst.vng.cloud/ztc/api/v1/catalogussen/39732928/zaaktypen/53c5c164",
     "vertrouwelijkheidaanduiding": "openbaar"
    }
   }