Eenmalige setup na het opstarten van de containers

Deze tutorial beschrijft de eenmalige configuratie van de referentie- implementaties. De autorisatieslides zoals gegeven op het API-lab zijn ook beschikbaar.

Let op: deze setup hoef je slechts 1 keer uit te voeren, typisch als je voor het eerst de containers opstart. Indien je dit toch een tweede keer uitvoert, dan zal je zien dat de gegevens al ingevuld zijn of configuratie al bestaat.

Wat zijn de vereisten voor deze tutorial?

 • docker en docker-compose om lokaal op je (ontwikkelmachine) de componenten te hosten. Zie ‘aan de slag’ voor een uitgebreide beschrijving.

 • Het handigste is om de containers in 1 command prompt te hebben draaien, en extra commando’s in een tweede prompt ernaast uit te voeren. Zorg dat beide prompts zich in de juiste directory bevinden: /pad/naar/gemma-zaken/infra.

We nemen aan dat nu de containers draaien na het uitvoeren van docker-compose up (of een variatie hierop).

Aanmaken supergebruikers

Supergebruikers laten je toe om in de administratieve omgeving van de componenten de nodige instellingen te maken. Deze moeten initieel in de database aangemaakt worden.

Voer op de command prompt het createsuperuser commando uit voor elke component:

docker-compose exec zrc_web src/manage.py createsuperuser
Username: bob
Email address: bob@example.com
Password:
Password (again):
Superuser created successfully.

De commando’s zijn interactief, en wachtwoorden die je intikt zie je niet.

Doe dit ook voor de andere componenten:

docker-compose exec drc_web src/manage.py createsuperuser
docker-compose exec ztc_web src/manage.py createsuperuser
docker-compose exec brc_web src/manage.py createsuperuser
docker-compose exec nrc_web src/manage.py createsuperuser
docker-compose exec ac_web src/manage.py createsuperuser

API-credentials genereren

Gebruik de tokentool om een Client ID en Secret te genereren, of verzin deze zelf. Deze credentials moet je straks opvoeren.

Configuratie in de administratieve interface

Het IP-adres uit de ‘aan de slag’ voorbereiding is hier nodig om de componenten via de browser aan te spreken.

ZRC

 1. Open in je browser http://<zrc-ip>:8000/admin/ en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord uit de vorige stap.

 2. Navigeer naar Sites > Sites en klik example.com aan.

 3. Wijzig ‘Domeinnaam’ naar <zrc-ip>:8000 en wijzig ‘Weergavenaam’ naar ZRC

 4. Sla de wijzigingen op

 5. Navigeer terug naar de Voorpagina

 6. Navigeer naar VNG_API_COMMON > JWT secrets en klik rechtsboven op JWT Secret toevoegen

 7. Vul bij Identifier het Client ID in en bij Secret het Secret. Beide komen uit de stap api-credentials genereren.

  Deze credentials laten toe om met de API van het ZRC te communiceren.

 8. Ga een stap terug naar VNG_API_COMMON en navigeer naar API credentials. Klik rechtsboven op API Credential toevoegen.

  Deze credentials worden gebruikt als het ZRC met een andere API moet communiceren (zoals een NRC).

 9. Configureer credentials voor het NRC:

  • Vul bij Api root het adres van het NRC in: http://<nrc-ip>:8004/api/v1
  • Vul bij Client id het Client ID in
  • Vul bij Secret het Secret in

  Klik vervolgens op Opslaan en nieuwe toevoegen

 10. Configureer credentials voor het DRC:

  • Vul bij Api root het adres van het DRC in: http://<drc-ip>:8001/api/v1
  • Vul bij Client id het Client ID in
  • Vul bij Secret het Secret in

  Klik vervolgens op Opslaan en nieuwe toevoegen

 11. Configureer credentials voor het ZTC:

  • Vul bij Api root het adres van het ZTC in: http://<ztc-ip>:8002/api/v1
  • Vul bij Client id het Client ID in
  • Vul bij Secret het Secret in

  Klik vervolgens op Opslaan

 12. Configureer credentials voor het AC:

  • Vul bij Api root het adres van het ZTC in: http://<ac-ip>:8005/api/v1
  • Vul bij Client id het Client ID in
  • Vul bij Secret het Secret in

  Klik vervolgens op Opslaan

 13. Ga terug naar de Voorpagina

 14. Navigeer naar NOTIFICATIES > Notificatiescomponentconfiguratie

 15. Wijzig de Api root naar http://<nrc-ip>:8004/api/v1 - dit is je eigen, lokale NRC. Vul opnieuw je Client id en Secret in.

 16. Navigeer naar AUTHORIZATIONS > Autorisatiecomponentconfiguratie

 17. Wijzig de Api root naar http://<nrc-ip>:8005/api/v1 - dit is je eigen, lokale AC. Vul opnieuw je Client id en Secret in.

DRC

 1. Open in je browser http://<drc-ip>:8001/admin/ en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord uit de vorige stap.

 2. Navigeer naar Sites > Sites en klik example.com aan.

 3. Wijzig ‘Domeinnaam’ naar <drc-ip>:8001 en wijzig ‘Weergavenaam’ naar DRC

 4. Sla de wijzigingen op

 5. Navigeer terug naar de Voorpagina

 6. Navigeer naar VNG_API_COMMON > JWT secrets en klik rechtsboven op JWT Secret toevoegen

 7. Vul bij Identifier het Client ID in en bij Secret het Secret. Beide komen uit de stap api-credentials genereren.

  Deze credentials laten toe om met de API van het DRC te communiceren.

 8. Ga een stap terug naar VNG_API_COMMON en navigeer naar API credentials. Klik rechtsboven op API Credential toevoegen.

  Deze credentials worden gebruikt als het DRC met een andere API moet communiceren (zoals een NRC).

 9. Configureer credentials voor het NRC:

  • Vul bij Api root het adres van het NRC in: http://<nrc-ip>:8004/api/v1
  • Vul bij Client id het Client ID in
  • Vul bij Secret het Secret in

  Klik vervolgens op Opslaan en nieuwe toevoegen

 10. Configureer credentials voor het ZRC:

  • Vul bij Api root het adres van het ZRC in: http://<zrc-ip>:8000/api/v1
  • Vul bij Client id het Client ID in
  • Vul bij Secret het Secret in

  Klik vervolgens op Opslaan en nieuwe toevoegen

 11. Configureer credentials voor het ZTC:

  • Vul bij Api root het adres van het ZTC in: http://<ztc-ip>:8002/api/v1
  • Vul bij Client id het Client ID in
  • Vul bij Secret het Secret in

  Klik vervolgens op Opslaan

 12. Configureer credentials voor het AC:

  • Vul bij Api root het adres van het ZTC in: http://<ac-ip>:8005/api/v1
  • Vul bij Client id het Client ID in
  • Vul bij Secret het Secret in

  Klik vervolgens op Opslaan

 13. Ga terug naar de Voorpagina

 14. Navigeer naar NOTIFICATIES > Notificatiescomponentconfiguratie

 15. Wijzig de Api root naar http://<nrc-ip>:8004/api/v1 - dit is je eigen, lokale NRC. Vul opnieuw je Client id en Secret in.

 16. Navigeer naar AUTHORIZATIONS > Autorisatiecomponentconfiguratie

 17. Wijzig de Api root naar http://<nrc-ip>:8005/api/v1 - dit is je eigen, lokale AC. Vul opnieuw je Client id en Secret in.

ZTC

 1. Open in je browser http://<ztc-ip>:8002/admin/ en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord uit de vorige stap.

 2. Navigeer naar MISCELLANEOUS > Sites en klik example.com aan.

 3. Wijzig ‘Domeinnaam’ naar <ztc-ip>:8002 en wijzig ‘Weergavenaam’ naar ZTC

 4. Sla de wijzigingen op

 5. Navigeer terug naar de Voorpagina

 6. Navigeer naar MISCELLANEOUS > JWT secrets en klik rechtsboven op JWT Secret toevoegen

 7. Vul bij Identifier het Client ID in en bij Secret het Secret. Beide komen uit de stap api-credentials genereren.

  Deze credentials laten toe om met de API van het ZTC te communiceren.

 8. Ga een stap terug naar MISCELLANEOUS en navigeer naar API credentials. Klik rechtsboven op API Credential toevoegen.

  Deze credentials worden gebruikt als het ZTC met een andere API moet communiceren (zoals een AC).

 9. Configureer credentials voor het AC:

  • Vul bij Api root het adres van het ZTC in: http://<ac-ip>:8005/api/v1
  • Vul bij Client id het Client ID in
  • Vul bij Secret het Secret in

  Klik vervolgens op Opslaan

 10. Navigeer naar MISCELLANEOUS > Autorisatiecomponentconfiguratie

 11. Wijzig de Api root naar http://<nrc-ip>:8005/api/v1 - dit is je eigen, lokale AC. Vul opnieuw je Client id en Secret in.

NRC

 1. Open in je browser http://<nrc-ip>:8004/admin/ en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord uit de vorige stap.

 2. Navigeer naar VNG_API_COMMON > JWT secrets en klik rechtsboven op JWT Secret toevoegen

 3. Vul bij Identifier het Client ID in en bij Secret het Secret. Beide komen uit de stap api-credentials genereren.

  Deze credentials laten toe om met de API van het NRC te communiceren.

AC

 1. Open in je browser http://<ac-ip>:8005/admin/ en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord uit de vorige stap.

 2. Navigeer naar Sites > Sites en klik example.com aan.

 3. Wijzig ‘Domeinnaam’ naar <ac-ip>:8005 en wijzig ‘Weergavenaam’ naar AC

 4. Sla de wijzigingen op

 5. Navigeer terug naar de Voorpagina

 6. Navigeer naar VNG_API_COMMON > JWT secrets en klik rechtsboven op JWT Secret toevoegen

 7. Vul bij Identifier het Client ID in en bij Secret het Secret. Beide komen uit de stap api-credentials genereren.

  Deze credentials laten toe om met de API van het AC te communiceren.

 8. Ga een stap terug naar VNG_API_COMMON en navigeer naar API credentials. Klik rechtsboven op API Credential toevoegen.

  Deze credentials worden gebruikt als het AC met een andere API moet communiceren (zoals een NRC).

 9. Configureer credentials voor het NRC:

  • Vul bij Api root het adres van het NRC in: http://<nrc-ip>:8004/api/v1
  • Vul bij Client id het Client ID in
  • Vul bij Secret het Secret in

  Klik vervolgens op Opslaan en nieuwe toevoegen

 10. Ga terug naar de Voorpagina

 11. Navigeer naar NOTIFICATIES > Notificatiescomponentconfiguratie

 12. Wijzig de Api root naar http://<nrc-ip>:8004/api/v1 - dit is je eigen, lokale NRC. Vul opnieuw je Client id en Secret in.

 13. Navigeer naar AUTHORIZATIONS > Autorisatiecomponentconfiguratie

 14. Wijzig de Api root naar http://<nrc-ip>:8005/api/v1 - dit is je eigen, lokale AC. Vul opnieuw je Client id en Secret in.

 15. Ga terug naar de Voorpagina

 16. Navigate to AUTHORIZATIONS > Applicaties Configure access of all consumers to all providers. For testing purposes a superuser creation is allowed:

  • Fill in Client ids with a comma separated list of client identifiers.
  • Fill in Label with the name of the consumer
  • Tick Heeft alle autorisaties flag which grants superuser rights.

  If you don’t want to have a superuser access choose specific rights in the section Autorisaties.

Registratie van de kanalen

Het ZRC, DRC en AC moeten hun notificatiekanaal registeren. Dit doe je op de command prompt:

docker-compose exec zrc_web src/manage.py register_kanaal
# Registered kanaal 'zaken' with http://<nrc-ip>:8004/api/v1
docker-compose exec drc_web src/manage.py register_kanaal
# Registered kanaal 'documenten' with http://<nrc-ip>:8004/api/v1
docker-compose exec ac_web src/manage.py register_kanaal
# Registered kanaal 'autorisaties' with http://<nrc-ip>:8004/api/v1