Tutorial notificeren

In deze tutorial configureren we de referentieimplementaties van de ZGW componenten voor het versturen en ontvangen van notificaties via de notificatierouteringcomponent (NRC).

De tutorial is hands-on - onderaan vind je verdere referenties en bronnen indien je meer wil lezen.

De volgende componenten zijn meest relevant:

 • NRC: voor het routeren van notificaties, kanaal- en abonnementbeheer
 • ZRC: voor het versturen van zaken-notificaties
 • DRC: voor het versturen van documenten-notificaties
 • ZTC: voor validaties bij het aanmaken van zaken en documenten

Wat zijn de vereisten voor deze tutorial?

 • docker en docker-compose om lokaal op je (ontwikkelmachine) de componenten te hosten. Zie ‘aan de slag’ voor een uitgebreide beschrijving.

 • Het handigste is om de containers in 1 command prompt te hebben draaien, en extra commando’s in een tweede prompt ernaast uit te voeren. Zorg dat beide prompts zich in de juiste directory bevinden: /pad/naar/gemma-zaken/infra.

 • De eenmalige setup is uitgevoerd.

 • Familiariteit met webhooks is een plus

Aan de slag

Ontvangen en versturen van notificaties

Het ZRC en DRC versturen notificaties naar het NRC. Het NRC distribueert deze vervolgens naar de abonnees.

De notificaties zijn inzichtelijk gemaakt op het NRC - ga naar http://<nrc-ip>:8004 en klik op de homepage op de ‘Logviewer’.

Er zijn twee perspectieven:

Ik wil als bron notificaties publiceren

Het registreren van de kanalen eerder zorgde voor de noodzakelijke stappen.

Eenvoudigweg operaties uitvoeren op de ZRC en/of DRC API zal ervoor zorgen dat notificaties gepubliceerd worden. Je kan bijvoorbeeld via de API een zaak aanmaken, wijzigen of statussen toevoegen op een zaak om dit in actie te zien.

Als je wilt zien wat een component precies doet, verwijzen we naar naar de volledige uitleg.

Ik wil als consumer notificaties ontvangen

Je dient de scope notificaties.scopes.consumeren in het JWT te hebben voor deze acties. Je kan de tokentool gebruiken om een JWT te genereren.

 1. Voorzie een endpoint om notificaties te ontvangen. Een eenvoudige manier om deze te inspecteren is met de webhook-site. Voor het vervolgen gebruiken we https://webhook.site/ea216914-fc38-462e-a24c-7dc7e969d873 als voorbeeld-URL waarop notificaties bezorgd worden.

 2. Vraag op welke kanalen beschikbaar zijn:

  GET http://<nrc-ip>:8004/api/v1/kanaal HTTP/1.0
  Authorization: Bearer abcd1234
  
 3. Registreer je abonnement bij het NRC:

  POST http://<nrc-ip>:8004/api/v1/abonnement HTTP/1.0
  Authorization: Bearer abcd1234
  Content-Type: application/json
  
  {
   "callbackUrl": "https://webhook.site/ea216914-fc38-462e-a24c-7dc7e969d873",
   "auth": "dummy",
   "kanalen": [
    {
     "naam": "zaken",
     "filters": {
      "bronorganisatie": "224557609"
     }
    }
   ]
  }
  
  • callbackUrl is de volledige URL naar je eigen endpoint waar je notificaties wenst op te ontvangen

  • auth is de waarde van de Authorization header om je eigen endpoint te kunnen benaderen. Deze waarde wordt gebruikt door het NRC om berichten af te leveren. Voor webhook.site kan een dummy waarde gebruikt worden.

  • kanalen is een lijst van kanalen waarop je wenst te abonneren, met de relevante filters. De beschikbare kenmerken waarop gefilterd kan worden horen gedocumenteerd te zijn op de kanalen die opgevraagd zijn in stap 2.

  • filters zijn optioneel. Indien je een filter weglaat, dan geldt dit als wildcard.

 4. Berichten worden nu naar je eigen endpoint gestuurd met een POST request

  Hieronder staat een verzoek zoals dat gedaan wordt door het NRC. Je kan dit verzoek uiteraard ook zelf sturen voor test doeleinden:

  POST https://webhook.site/ea216914-fc38-462e-a24c-7dc7e969d873 HTTP/1.0
  Content-Type: application/json
  Authorization: Token abcde12345
  
  {
   "kanaal": "zaken",
   "hoofdObject": "https://ref.tst.vng.cloud/zrc/api/v1/zaken/ddc6d192",
   "resource": "status",
   "resourceUrl": "https://ref.tst.vng.cloud/zrc/api/v1/statussen/44fdcebf",
   "actie": "create",
   "aanmaakdatum": "2019-03-27T10:59:13Z",
   "kenmerken": {
    "bronorganisatie": "224557609",
    "zaaktype": "https://ref.tst.vng.cloud/ztc/api/v1/catalogussen/39732928/zaaktypen/53c5c164",
    "vertrouwelijkheidaanduiding": "openbaar"
   }
  }
  

  Merk op dat de Authorization header hier verschilt van de Authorization naar het NRC. De notificatie wordt naar jouw eigen endpoint verstuurd, en bij het abonneren heb je aangegeven wat de Authorization header hiervoor moet zijn.

Achtergrondinformatie

De technische notificaties achtergrond bevat de design-standpunten en onderkent de limitaties en risico’s van deze aanpak.

Hier is de presentatie te vinden die gegeven is op het API-lab.