Besluiten-API

BESLUITEN API

FUNCTIONELE BESCHRIJVING

Hieronder lichten we de gebruiksmogelijkheden van deze API toe. Voor de werking van deze API verwijzen wij u naar de OAS-specificatie (zie ‘link’ hieronder).

Aspect Beschrijving
Doel Het kunnen aanspreken van een voorziening voor het onderhouden en raadplegen van Besluiten inclusief relaties naar informatieobjecten.
Domein Zaakgericht werken
Versiedatum documentatie 21 januari 2019
Provider Besluitregistratiecomponent (GEMMA2)
Consumer Componenten waarmee Besluiten beheerd worden en (andere) componenten die besluiten raadplegen.
Informatiemodel RGBZ, versie 2.0 (in-ontwikkeling)
API-specificaties https://ref.tst.vng.cloud/brc/api/v1/schema/
Bijzonderheden

Deze API omvat de navolgende resources (‘bronnen’) en de daarvan beschreven mogelijkheden.

Resource: Besluiten

</tbody> </table> ### Resource: Besluitinformatieobjecten
Aspect Beschrijving
Doel
Gegevens

Objecttype BESLUIT.
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Rgbz_2.0/doc/objecttype/besluit</td> </tr>

OAS-specificaties https://ref.tst.vng.cloud/brc/api/v1/schema/#tag/besluiten
Bijzonderheden
  • Het verwijderen van Besluiten wordt nog niet ondersteund.
</tbody> </table>

Aspect Beschrijving
Doel
  • Opvragen van een overzicht van alle beschikbare besluiteninformatieobjecten.
  • Opvragen van de details van een specifiek besluitinformatieobject.
  • Aanmaken van een besluitinformatieobject.
  • Bijwerken van een besluitinformatieobject.
  • Gedeeltelijk bijwerken van een besluitinformatieobject.
Gegevens

Relatiesoort BESLUIT kan vastgelegd zijn als INFORMATIEOBJECT.
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Rgbz_2.0/doc/relatiesoort/besluit.kan_vastgelegd_zijn_als_informatieobject</td> </tr>

OAS-specificaties https://ref.tst.vng.cloud/brc/api/v1/schema/#tag/besluiten
Bijzonderheden
  • Het verwijderen van Besluitinformatieobjecten wordt nog niet ondersteund.