Overige registraties API (ORC)

Tijdelijk componenent voor overige registraties

Dit component is geen onderdeel van de standaard en/of de referentie implementaties. Het is puur bedoeld als overbrugging tussen de huidige situatie bij gemeentes waar nog niet alle bronnen worden ontsloten in een gegevenslandschap.

De API van dit component is dan ook niet officieel en bevat allerhande API resources t.b.v. test doeleinden.

Verwijzingen